Elektrina

Spoločnosť KLF-ENERGETIKA, a. s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 19.júna 2001 a 13. augusta toho istého roka bola zapísaná do obchodného registra. 

Dokumenty

Rozhodnutia ÚRSO

Štandardy kvality

Cenník