22

rokov na trhu

14.5

tržby spoločnosti

112

počet odberných miest elektriny

3800

ročný objem upravených odpadových vôd

Spoločnosť je súčasťou skupiny OMNIA Holding

Profil spoločnosti
KLF-ENERGETIKA, a. s.

Spoločnosť KLF-ENERGETIKA, a. s. bola založená zakladateľskou listinou dňa 19.júna 2001 a 13. augusta toho istého roka bola zapísaná do obchodného registra. 

Vznikla ako jedna z nástupníckych spoločností bývalej KLF ZVL v Kysuckom Novom Meste. Je súčasťou skupiny OMNIA Holding zameranej najmä na výrobu ložiskových komponentov a špeciálnych výkovkov pre strojársky priemysel. 

Jedným z úspešných projektov a zároveň míľnikov bolo založenie spoločného podniku s partnerom ČEZ ESCO. Cieľom bolo zvýšenie kvality distribuovanej elektriny  a v roku 2019 bola vybudovaná nová rozvodňa 110/22 kV pre kysucký priemyselný areál.

Medzi najvýznamnejšie obchodné aktivity našej spoločnosti patria:

dodávka elektriny, distribúcia elektriny

dodávka plynu, distribúcia plynu

licencia a povolenie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe

podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

montáž, oprava a údržba el. zariadení- objekty bez nebezpečenstva výbuchu a s nebezpečenstvom výbuchu, zariadenia s napätím nad 1000V s obmedzením 100 kV

vodohospodár, úprava vody a obsluha vodovodných zariadení

zámočnícke, murárske, tesárske práce

dodávka a zabezpečenie recirkulácie chladiacej vody

dodávka elektriny, distribúcia elektriny

Kariéra