Životné prostredie

Integrované povolenie IPKZ
Podmnienky preberania odpadov na zneškodnenie v prevádzke NS
Povolenie na prepravu nebezpečných odpadov
Súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu
Predĺženie integrovaného povolenia IPKZ
Oprava rozhodnutia integrovaného povolenia IPKZ
Predĺženie - povolenie na prepravu nebezpečných odpadov
 
 
Powered by Phoca Download