Životné prostredie

Integrované povolenie IPKZ
Podmnienky preberania odpadov na zneškodnenie v prevádzke NS
Predĺženie integrovaného povolenia IPKZ
Oprava rozhodnutia integrovaného povolenia IPKZ
Rozhodnutie na zhromažďovanie odpadov u pôvodcu 2021
Rozhodnutie SIŽP - zmena integrovaného povolenia Neutralizačná stanica 2022
Potvrdenie o registrácií
 
 
Powered by Phoca Download